Søg
0

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

- gældende for Sydsjællands Tømmerhandel A/S


I forbindelse med vores samhandel behandles dine personoplysninger, og i nogle tilfælde bliver disse oplysninger videregivet til tredjemand- primært i forbindelse med levering af varer.  

Behandlingen består af indsamling, registrering, opbevaring, ændring, søgning, brug, videregivelse, overvågning, arkivering og sletning.  

Vi behandler almindelige personoplysninger (f.eks. kontaktoplysninger) og CPR-nr. I forbindelse med oprettelse af konto og løbende kreditvurdering, kan data indhentes hos offentligt tilgængelige kilder, som kun leverer data du højst sandsynligt allerede er bekendt med. Disse kilder anvender automatiske afgørelser og profilering. 

Formål:

Formålet med behandlingen af persondata er køb og salg, inddrivelse af tilgodehavender, opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til dansk lov. Vore kundeområder kameraovervåges. 

Retsgrundlag:

  • Databeskyttelsesforordningen. Artikel 6 stk. 1 litr. b og c.

  • ”Bogføringsloven” (Bekendtgørelse af bogføringslov, juni 2006).

  • ”Hvidvaskningsloven” (Lov mod forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, juni 2017).

  • ”Inkassoloven” (Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed, september 2014).

  • ”TV-overvågningsloven” (bekendtgørelse af lov om TV-overvågning, oktober 2007).

 

Indsigt:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om dig ved skriftlig henvendelse til os (se kontaktoplysninger nederst). I forbindelse med indsigt vil vi søge at få din identitet bekræftet. 

Vedligeholdelse af data:

Vi vedligeholder dine persondata i det omfang det er muligt for os, men henstiller til, at du selv giver os besked om eventuelle ændringer. 

Portering af data:

Der er mulighed for at portere dine data (”tage data med”) til en anden virksomhed, hvis du skriftligt anmoder om dette (se kontaktoplysninger nederst). Vi leverer så vidt muligt disse data til dig i et elektronisk læsbart format. Du skal være opmærksom på at vi kan være lovmæssigt forpligtet til at gemme oplysningerne i en periode efter porteringen.  

Sletning af data:

I forbindelse med en kundekonto sletter vi data på dit skriftlige forlangende (se kontaktoplysninger nederst), eller når det ikke længere er relevant at opbevare disse i henhold til formålet med behandlingen. Dansk lov iagttages først, og data opbevares mindst 5 år efter udgangen af det regnskabsår data vedrører.

I forbindelse med din anmodning om sletning, vil vi søge at få din identitet bekræftet.  

Klager:

Har du klager over Sydsjællands Tømmerhandel A/S’s behandling af dine personoplysninger, kan du rette klagen til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf.: 3319 3200, mail: dt@datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger til dataansvarlig

Att. Administrationen

Ny Esbjergvej 7-9

4720 Præstø

Tlf. 55 99 14 12, mail: mn@sydsj-toem.dk

Hjemmesider:  www.sydsj-toem.dk

 

senest revideret april 2018